powiększ obraz

Opis obrazu:

obraz olejny, werniksowany, dołączam certyfikat autentyczności