• Spacer paryski I Jan Stokfisz Delarue
powiększ obraz