• ,,Zagroda w Klukach" Jacek Adamczyk
powiększ obraz