Informacje o artyście:

Malarstwo jest sposobem komunikowania się człowieka z człowiekiem, wypowiedzią na tematy, które niełatwo wyrazić słowami.\r\n\r\nMoje malarstwo jest zapisem emocji, wrażeń, jest rozmową, rozprawą, modlitwą, odzwierciedleniem idei. Jest szukaniem porządku w otaczającym mnie świecie, tak trudnym do zrozumienia gdy się w nim pominie wartości ducha.\r\n\r\nTreści tworzonych przeze mnie obrazów nawiązują do takich wartości jak nadzieja, wiara, miłość, stwarzanie w ujęciu creatio ex nihilo. Są to pojęcia określone i jednoznaczne, a zarazem abstrakcyjne. Pragnąc je przekazać stosując malarstwo realistyczne lub abstrakcję, innym razem zespalając oba sposoby wypowiedzi artystycznej.\r\n\r\nW zwykłym świecie, codziennych zdarzeniach, dostrzegam pewien porządek, rytm, kompozycję harmonię i kontrasty. W kontakcie z naturą odnajduję bogactwo barw, form i struktur. Malując wybrane fragmenty natury, nadaję im znaczenie symboliczne. Zestawiam je ze znakiem, buduję swoją wypowiedź malarską w oparciu o wartości najwyższe, takie jak istnienie i życie, bliskie każdemu z nas (cykl „Genesis”).\r\n\r\nObrazy „Nadzieja” 1996 i „Constans” 2007 są owocem mojej kontemplacji natury i jej Kreatora. Poszukiwanie pierwiastka bożego w świecie zwyczajnym (gniazdo - symbol domu, jajo - symbol życia, kręgi na wodzie - kształt koła - symbol Boga). Dla podkreślenia nastroju obrazu i treści w nim zawartych stosuję jako dominujący kolor niebieski. Jak określa go Wasyl Kandyński - „(...)błękit jest typowym kolorem niebios.2\r\n\r\nTworzę obrazy dla odbiorcy, który nie będzie szukał w nich tylko wartości estetycznych. Dążę do tego, by moje wypowiedzi malarskie, skłaniały odbiorcę do kontemplacji filozoficznej i metafizycznej. Cykl „Wydarzenia” 1999 to ponowna zachęta do zatrzymania się by zobaczyć zmienność w pozornie statycznym świecie. Zieleń (traktowana przez Kandyńskiego jako kolor nieruchomości i ciszy)3 podkreślona linią poziomą zmienia się i ożywia poprzez dodanie ciepłej żółci by w rezultacie przejść w rejony oranżu – kolor symbolizujący w moim malarstwie stworzenie ptaków. Cykl „Trzy dni” będący efektem rozważań nad symboliką koloru to próba ukazania miejsca człowieka na ziemi jako jednego z wielu bytów (rzeczy). \r\n\r\n\r\n Problematyka związana ze stwarzaniem to rozważania o potędze, o tym, czym jest dobro, a czym zło, o świecie i raju, o niebie, aniołach i gwiazdach, o wszelkim stworzeniu – o naturze i życiu. Powraca ona w moim malarstwie stając się niejako jego manifestem.\r\n

Biografia:

 

 

Urodzona w 1956 roku w Szczecinie. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Studiowała pod kierunkiem Wacława Twarowskiego (malarstwo) i Andrzeja Załeckiego (grafika). Poza programem studiowała w pracowni litografii Lucjana Mianowskiego. Dyplom uzyskała w 1986 roku. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

Mieszka, pracuje i tworzy w Gorzowie Wlkp.

Od 1989 roku bierze udział w wystawach zbiorowych, a od 1996 roku wystawia indywidualnie. Od 1996 roku uczestniczy w malarskich plenerach artystycznych. Tworzy w zakresie malarstwa, rysunku i projektowania graficznego.

Uprawia malarstwo zbudowane na tonalnych delikatnych zestawieniach barwnych. Nie chodzi tu o czystą grę formalną, a raczej znaczenie i wartość symbolu.

(Paweł Lasik, wstęp do katalogu).

Obraca się w tematyce wzniosłej, bo nie ma nic bardziej wzniosłego jak odnajdywanie coraz to nowych zjawisk i uzależnień we współczesności: człowiek- przyroda, przyroda - człowiek. W technice olejnej, akrylu, jak i technice indywidualnej wypowiada się w kolorycie wyszukanym i szlachetnym”.

(S.Mazuś, wstęp do katalogu).

Artystka ta jak mało kto potrafi zwykłe zdarzenie nasycić własną emocjonalnością i wynieść do rangi dzieła sztuki.”

(Andrzej Haegenbarth,” Poznań-panorama”,2000)

Jedna z ciekawszych gorzowskich artystek-malarek, Autorka intrygującego cyklu ezoterycznych rysunków, ciepłych portretów małych dzieci i świetnych pejzaży. Autorka najciekawszej indywidualnej wystawy plastycznej ubiegłego (2000) roku”

(R. Ochwat, Gazeta Wyborcza, 5 październik 2001)

Pozornym paradoksem tej twórczości pozostaje równolegle uprawiana twórczość graficzna. Pojedynczy znak graficzny rozpoznawalny i syntetyczny ujawniający wielotorowość tej ciągle poszukującej artystki.”

(Irena Filipczuk, Informator Kulturalny Woj. Lubuskiego, kwiecień 1999)

 

Wystawy indywidualne:

1981 - Rysunek -Klub „Polimerek” w Gorzowie Wlkp.

1996 - Malarstwo – Galeria - Klub „Pod Filarami” - Gorzów Wlkp.

1997 - Malarstwo - Galeria miejska WDK - Skierniewice

- Malarstwo - Galeria Mała - Gorzów Wlkp.

- Malarstwo - Zamek Książąt Pomorskich – Szczecin

1999 - Malarstwo i rysunek - Muzeum Ziemi Lubuskiej - Zielona Góra

2000 - Malarstwo - Galeria „Punkt” - Zielona Góra

- Malarstwo - Galeria - Nowa Sól

- Malarstwo - Muzeum Historyczno – Archeologiczne, Ostrowiec Świętokrzyski

- Malarstwo - Borowy Młyn

- Techniki własne - Muzeum „Spichlerz” - Gorzów Wlkp.

2001 - Malarstwo - Biblioteka - Krzeszyce

- Malarstwo - Wystawa poplenerowa - Borowy Młyn

- Malarstwo - Borowy Młyn

2003 - Malarstwo- Klub Myśli twórczej „Lamus”- Gorzów

- Malarstwo - Galeria „Mustang”- Lubniewice

2011 - Malarstwo „Genesis 2” - Galeria Zapiecek – Gorzów Wlkp.

 

 

Wystawy zbiorowe:

1989 - Międzynarodowe Targi Sztuki „Interart” – Poznań

1994 -.„Szprotawa 2000” - Szprotawa

- Pokonkursowa wystawa plakatu - Zamek – Szczecin

1996 -„Sacrum’96” - Biennale Sztuki Sakralnej - BWA - Gorzów Wlkp.

- Międzynarodowa wystawa poplenerowa „Sztuka na granicy” – Kostrzyn n/O.

1998 -„Sacrum’98” - Biennale Sztuki Sakralnej - BWA - Gorzów Wlkp.

- Wystawa poplenerowa - Muzeum - Barlinek

- Wystawa poplenerowa - BWA - Gorzów Wlkp.

- „Prezentacje’98” - Muzeum – Barlinek

1999 -„Salon Jesienny” - BWA - Zielona Góra

- Wystawa poplenerowa - BWA - Gorzów Wlkp.

2000 -„Sacrum’2000” - Biennale Sztuki Sakralnej - BWA - Gorzów Wlkp.

- Wystawa poplenerowa - Biblioteka - Krzeszyce

- Wystawa poplenerowa - BWA - Gorzów Wlkp.

- „Salon Jesienny” - BWA - Gorzów Wlkp.

2001 - Wystawa poplenerowa - DK - Dębno

- „Salon Jesienny” - BWA - Zielona Góra

2002 -„Sacrum’2002” - Biennale Sztuki Sakralnej - BWA - Gorzów Wlkp.

-Wystawa poplenerowa - Sulęcin

-„Salon Jesienny” - BWA - Gorzów Wlkp.

2003 - wystawa poplenerowa - Łagów

- Wystawa poplenerowa – Centrum Kultury Prawosławnej - Białystok.

- Wystawa poplenerowa – Frankfurt n/O

- „Salon Jesienny” - BWA - Zielona Góra

2004 - Wystawa poplenerowa - Dębno

-„Sacrum’2004” - Biennale Sztuki Sakralnej - BWA - Gorzów Wlkp.

-„Salon Jesienny” - BWA - Gorzów Wlkp.

2005 - Wystawa poplenerowa – Sulęcin

- Wystawa poplenerowa - Łagów

- Wystawa poplenerowa - Marianowo

- „Salon Jesienny” - BWA - Zielona Góra

2006 - Wystawa poplenerowa - Sulęcin

- Wystawa poplenerowa - Galeria XIII Muz – Szczecin

-„Salon Jesienny” - BWA - Gorzów Wlkp

2008 - Wystawa poplenerowa - Dębno

- Wystawa poplenerowa - Sulęcin

- Wystawa poplenerowa – Glisno, BWA Gorzów

2009 -„Salon Jesienny” - BWA - Gorzów Wlkp

2011 - Wystawa środowiskowa, 50 lat ZPAP - Muzeum Lubuskie - Zielona Góra

 

 

Ważniejsze plenery malarskie:

1996 -Międzynarodowy Plener Malarski „ Sztuka na Granicy” - Kostrzyn n/O.

1998 -V Plener Malarski „Las . Woda . Obraz” - Barlinek'98

1999 -V„Spotkania Twórcze” – Dębno 1999 – w Smolnicy

2000 -VII„Spotkania Twórcze” – Dębno 2000 – w Smolnicy

-I Międzynarodowy Plener Malarstwa i Rzeźby - Krzeszyce'2000- w Rogach

2001 -VIII„Spotkania Twórcze” – Dębno 2001 – w Smolnicy

2002 -Międzynarodowy Plener Malarski - Sulęcin

2003 -Międzynarodowy Plener Malarski – Frankfirt n/O.

-Międzynarodowy Plener Malarski Łagów'2003

-Międzynarodowy Plener Malarski „Klasztory prawosławia” w Grabarce

2004 -XI„Spotkania Twórcze” – Dębno'2004

2005 -Międzynarodowy Plener Malarski – Sulęcin'2005

-Międzynarodowy Plener Malarski - Łagów'2005

-Międzynarodowy Plener Malarski – Marianowo'2005

2006 -Międzynarodowy Plener Malarski – Sulęcin'2006

-VII „Rezerwat Malarskiej Uważności”-Gorzów 2006- w Gliśnie

2008 -XV Międzynarodowe „Spotkania Twórcze” – Dębno 2008

-IX Ogólnopolski Plener Malarski Gorzowa Wielkopolskiego w Gliśnie - „Rezerwat Malarskiej Uważności”

-Międzynarodowy Plener Malarski – Sulęcin'2008

 

 

Realizacje stałe:

Logo – Radio Zachód;

Logo – Radio Go;

Logo – CONSTANS Sp. z o.o.;

Logo – Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie („Pola Nadziei”);

1992 – projekt zagospodarowania terenu zieleni przed Muzeum ZWCh „Stilon” w Gorzowie Wlkp. (obecnie MOS);

1998-2001 projekty dla II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp.:

  • projekt zagospodarowania terenu i zieleni – patio,

  • projekt ściany reprezentacyjnej,

  • portret patronki Liceum – Marii Skłodowskiej-Curie,

  • projekty medalu i płyty pamiątkowej na 50-lecie i 60 lecie II LO w Gorzowie Wlkp.

malarstwo monumentalne – fresk, scena „Rozesłanie” – kaplica przy parafii Pięciu Braci Męczenników w Gorzowie Wlkp.

 

 

Nagrody:

1993 - Ogólnopolski Przegląd Plakatu „Solidarność - Wybory’93” - I nagroda

1994 - Konkurs na znak graficzny „Radio Zachód” - I nagroda

1994 - Ogólnopolski konkurs na plakat „Szprotawa 2000” - I nagroda

1994 - Konkurs na znak graficzny „Radio GO” - I nagroda