Informacje o artyście:

 Artystka w swojej twórczości posługuje  się  głównie  techniką olejną, akwarelą,  suchą  pastelą ; zajmuje  się  też  hobbystycznie  ceramiką artystyczną . Jej artystyczne  credo zawiera się w paru zdaniach:
„Na świat patrzę przez kolorowe szkiełka wrażeń. W malarstwie interesuję  się  głównie  barwą, tym, w jaki sposób kolory oddziałują na siebie nawzajem, jak budują formę  i  jak tworzą nastrój obrazu, czy oddają uczucia  portretowanych osób. Moimi narzędziami są: barwa, światło i bogactwo emocji, którymi na płótnie  przetwarzam otaczającą rzeczywistość.  „W zgiełkliwym pomieszaniu życia” staram się tworzyć w zgodzie ze sobą – „ze swą duszą” – nie poddając się chwilowym modom.
                Jestem zwolenniczką prostoty, oddaną malarstwu Starych Mistrzów – ich warsztatowi i talentowi. Ironicznie spoglądam na współczesną sztukę  kreującą usilnie  antytezę  piękna, obarczoną  potężną nadinterpretacją rzeczywistości.
Moje obrazy wypuszczam z ciepłego domu w świat. Usatysfakcjonuje mnie, jeżeli inny człowiek,  patrząc na nie, poczuje  to, co ja w trakcie tworzenia.
 
                Artystka tworzy obrazy w cyklach  malarskich. Jedną z inspiracji są  kobiety- mieszkanki  Afryki i Azji. Płótna z tego cyklu  oddają atmosferę dwóch kontynentów, kontrastując ze sobą barwą i wyrazem. Kolejną  inspiracją jest sztuka świata – Etno.  W tym cyklu malarskim powstają obrazy przedstawiające kobiety i mężczyzn ze specyficznymi akcesoriami związanymi z przynależnością do danej kultury, czy też grupy społecznej. Jest to luźna interpretacja postaci z jej atrybutami - nie tylko zewnętrznymi, ale także  wewnętrznymi – oddającymi pewien psychologiczny rys postaci.
Ostatni cykl to Obłoki .Powstające tu obrazy  to dynamiczne, kontrastowe w kolorze interpretacje  pejzaży. Ich głównym tematem jest niebo widziane o różnych porach dnia. Malowane są szpachelką, za pomocą prostych, nieco abstrakcyjnych  form. Mocne akcenty barwne budują nastrój spektaklu, który tworzy natura. Obrazy znajdują się w wielu kolekcjach w kraju i za granicą.               

Biografia:

Iwona Greczka
Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej na  kierunku  tkactwa artystycznego. Studiowała na wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Filia w Cieszynie), gdzie uzyskała dyplom  z malarstwa w pracowni profesora  Zygmunta Lisa.
Obecnie pracuje jako instruktor zajęć  artystycznych, w Miejskim Domu  Kultury w  Bielsku-Białej, prowadząc  warsztaty plastyczne i ceramiczne oraz organizując wystawy .