• Wierzba Irena Filipowicz
powiększ obraz

Opis obrazu:

Obraz namalowany podczas pleneru w Jackowie Dolnym nad Bugiem (czerwiec 2020)