• Rezerwat dzikiego ptactwa i natury Helga Maria RADOCHOŃSKA
powiększ obraz

Opis obrazu:

Obraz przedstawia cząstkę akwenu /rezerwatu/dzikiego ptactwa który ze wzgledu na miejsce nie dostępne dla człowieka/ bagna torfowiska/ stanowi oazę bezpieczeństwa dla żyjącego tam ptactwa. Tam też odbywa się okres godowy dzikiego ptactwa bez zarozenia ze strony zwierząt i ludzi. Wystające kikuty drzew stanowią klimat dzikości tego terenu. na którym nie ma ingerencji człowieka. Niedostępność tego miejsca zapewnia ptactwu spokóji bezpieczeństwo dla ich zycia i rozwoju.Praca powstała w wyniku włsnej obserwacji artysty.