• Nieistniejące miasto Gabriela Trynkler
powiększ obraz