powiększ obraz
Opis obrazu:

Znakomity - Olej na płótnie, 90x45 cm, 2021 r, ...Powaga, Gravitas, siła ciążenia, kobieta w ciąży, powaga, Gravitas, ...gdy świat uczyni cię maszyną do rodzenia, by skorzystać z twego ciała, gdy odbierze ci dziecko, gdy deszcz zabije w szyby, płacz...gdy, zabroni ci mówić o twoim cierpieniu...Bardzo za świat Przepraszam, (oto uczucia) - eryk maler hm, tak, a teraz dodatkowe informacje: obraz jest pokazem tzw. Metody, stosowanej dawniej w malarstwie jako podstawa uzyskania wewnątrz-obrazowej rzeczywistości, metodę jakoby zanegowano od czasów impresjonistów i to z tej przyczyny o czym rzadko się mówi w literaturze impresjoniści z galerii akademii zostali niejako wyrugowani, wielu nawet słynnych malarzy z pewnością dziś nie wie o czym teraz mówię, metodę jednak przechowano, ukrywając ją nawet, jak Arkę Przymierza, daje ona coś niezwykłego, dziś, w malarstwie, a coś powszechnego dawniej, posługiwał się nią np. Diego Velázquez i zapewniła mu szacunek na wieki. (a to już wiedza i racjonalizm), i aby kontynuować Metodę musiałem zbudować nową, do pionowej pracy - nad obrazami sztalugę, no to zbudowałem, w czasie walki klasyków z impresjonistami wzajemnie szkalowano się przekłamując prawdę, a to że impresjonizm maluje ciało jak zgniłe mięso, a to że klasycyzm tonie w tłustych brunatnych sosach, - i było to zwykłe nieporozumienie, bo oba kierunki miały swoje oczywiste racje, na poważnie.- eryk maler - jako teoretyk sztuki