Informacje o artyście:

Kieruje mną pasja i miłość do sztuki. Szczególnie bliskie jest mi malarstwo impresjonistyczne. Kwiaty, pejzaże, martwe natury malowane „wrażeniowymi” plamami. Z wykształcenia ekonomistka ,z powołania-artysta

Biografia: