rozwiń menu >

Ekspresjonizm Obrazy

: 1781

PLN PLN

Typ widoku:

  • image
  • image
Ekspresjonizm to kierunek w sztuce, który rozwinął się i zyskał szczególną popularność na początku XX wieku. Nazwa tego nurtu pochodzi od łacińskiego "expressio", co znaczy "wyrażać". Główną ideą ekspresjonizmu jest wyrażenie uczuć artysty, odzwierciedlenie jego głębokiej jaźni, a przez to oddziaływanie na odbiorcę i emocjonalną sferę jego psychiki. Kierunek ten przeciwstawiał się naturalizmowi, impresjonizmowi i tendencjom konstruktywistycznym. Postulował "odnowę sztuki", uwolnienie się od tego, co narzuca rzeczywistość zewnętrzna oraz zrekonstruowanie jej i zaprezentowanie w twórczości. Stworzone w stylu ekspresjonizmu obrazy charakteryzują się mocnymi, ostro zaznaczonymi konturami przedmiotów oraz przedstawieniem świata i postaci zdeformowanych, aby uwypuklić ich brzydotę, dzięki czemu miały one się stać bardziej ludzkie i prawdziwe. Artyści-ekspresjoniści stosowali intensywne, jaskrawe, sugestywne barwy, nierzadko w zestawieniach kontrastowych. Często ważniejsza była dla nich sama forma, aniżeli treść obrazu. Za koniec ekspresjonizmu uznaje się czas bezpośrednio po I wojnie światowej, gdy skrajnie zmieniła się sytuacja ekonomiczna (związana z dużą inflacją, nędzą i kryzysem finansowym, skutkującym nierzadko niemożnością kontynuacji pracy artystycznej z powodu braku środków do życia) i społeczna oraz oczekiwania względem sztuki, czego efektem było zainteresowanie nowym nurtem – dadaizmem. Nasza galeria Touch of Art posiada w swej ofercie na sprzedaż obrazy ekspresjonistyczne wybitnych polskich i zagranicznych twórców. Zapraszamy do przejrzenia naszego bogatego asortymentu.
: 1781