rozwiń menu >

Obrazy ekspresjonistyczne

: 1927

PLN PLN

Typ widoku:

  • image
  • image
Ekspresjonizm to kierunek w sztuce, który rozwinął się i zyskał szczególną popularność na początku XX wieku. Nazwa tego nurtu pochodzi od łacińskiego "expressio", co znaczy "wyrażać". Główną ideą ekspresjonizmu jest wyrażenie uczuć artysty, odzwierciedlenie jego głębokiej jaźni, a przez to oddziaływanie na odbiorcę i emocjonalną sferę jego psychiki. Kierunek ten przeciwstawiał się naturalizmowi, impresjonizmowi i tendencjom konstruktywistycznym. Postulował "odnowę sztuki", uwolnienie się od tego, co narzuca rzeczywistość zewnętrzna oraz zrekonstruowanie jej i zaprezentowanie w twórczości. Stworzone w stylu ekspresjonizmu obrazy charakteryzują się mocnymi, ostro zaznaczonymi konturami przedmiotów oraz przedstawieniem świata i postaci zdeformowanych, aby uwypuklić ich brzydotę, dzięki czemu miały one się stać bardziej ludzkie i prawdziwe. Artyści-ekspresjoniści stosowali intensywne, jaskrawe, sugestywne barwy, nierzadko w zestawieniach kontrastowych. Często ważniejsza była dla nich sama forma, aniżeli treść obrazu. Za koniec ekspresjonizmu uznaje się czas bezpośrednio po I wojnie światowej, gdy skrajnie zmieniła się sytuacja ekonomiczna (związana z dużą inflacją, nędzą i kryzysem finansowym, skutkującym nierzadko niemożnością kontynuacji pracy artystycznej z powodu braku środków do życia) i społeczna oraz oczekiwania względem sztuki, czego efektem było zainteresowanie nowym nurtem – dadaizmem. Nasza galeria Touch of Art posiada w swej ofercie na sprzedaż obrazy ekspresjonistyczne wybitnych polskich i zagranicznych twórców. Zapraszamy do przejrzenia naszego bogatego asortymentu.
: 1927

Blog o sztuce

Wiedza na temat rynku sztuki

Czy obrazy powinny pasować do wnętrza?

Zakupowi obrazu często towarzyszą silne emocje. Wiąże się on z wyborem czegoś, co ma towarzyszyć nam przez lata: dopełniać, cieszyć, wywoływać emocje i przyjemne odczucia. Jest to też nierzadko wydatek niebagatelnej sumy pieniędzy, a te przecież chcieliby...

czytaj więcej

Sztuka piękna i mitu - malarstwo Wojciecha Siudmaka

Wojciech Siudmak, Narodziny dnia, obraz na ścianie budynku w Łodzi (za: Wikipedia.com) Malarstwo potrafi odtwarzać rzeczywistość lub tworzyć nowe światy, pobudzające wyobraźnię, interpretujące historię lub odtwarzające rozmaite emocje. Przez wielu było...

czytaj więcej

Zbigniew Hinc - na granicy iluzji i realizmu

Przez długie wieki malarstwo miało jak najdokładniej odzwierciedlać rzeczywistość. Miało przekazywać odbiorcom to, co dostrzegł twórca, opierający się na doznaniach zmysłowych podczas wykonywania portretów, odzwierciedlania martwych natur lub odmalowywani...

czytaj więcej