•  14-stu Kontrabasistów Edward Dwurnik
powiększ obraz