Informacje o artyście:

Danuta Tworke-Wojsznis – absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek – wychowanie plastyczne, dyplom z malarstwa (u prof. Andrzeja Niekrasza) oraz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie, kierunek - formy użytkowe. Działalność artystyczna - malarstwo - olej, akryl, gwasz, tempera, technika własna oraz sztuka użytkowa m.in. zdobienie szkła i ceramiki oraz grafika komputerowa. Wystawy zbiorowe i indywidualne w kraju i zagranicą, udział w licznych plenerach, konkursach i aukcjach.

Biografia: