• Między fałszem a prawdą Daniela Veronese
powiększ obraz