• JARMARK W MAŁYM BRETOŃSKIM MIASTECZKU Bruno Tremohars
powiększ obraz