powiększ obraz

Opis obrazu:

Obraz namalowany w 2019 roku. Obraz "W strumieniu", zwany także "Niebieskim lasem" namalowany jest szpachlą, grubą warstwą farby olejnej. Jest to opowieść o świetle i cieniu, pokazana w fakturalnym obrazie.