Kamoji Beata Sachiko
Bądź informowany o moich najnowszych obrazach: Beata Sachiko Kamoji udostępnij >

Informacje o artyście:

Beata Kamoji 
Urodzona w Warszawie.
W 1994 roku ukończyła studia na Wydziale Malarstwa, na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych,
pod kierunkiem profesora Stefana Gierowskiego, zrobiła aneks z rzeźby pod kierunkiem profesora Adama Myjaka.
Dodatkowo przez 2 lata studiowała na Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP, naukę kontytuowałą w Stanach Zjednoczonych,
w Nowym Jorku - Art Students League of New York.
Oprócz malarstwa i rzeźby zajmuje się ceramiką, która jest Jej wielką pasją.
Mieszka i tworzy w Polsce.
 
Beata Sachiko Kamoji 
Born in Warsaw.
In 1994, she graduated from the Faculty of Painting, at the Academy of Fine Arts in Warsaw, under the supervision of professor Stefan Gierowski,
she made an annex in sculpture under the supervision of professor Adam Myjak.
Additionally, for 2 years she studied at the Faculty of Sculpture at the Academy of Fine Arts in Warsaw, she continued her studies in the United States,
in New York - Art Students League of New York.
In addition to painting and sculpture, she deals with ceramics, which is her great passion.
She lives and works in Poland.

Biografia:

Beata Sachiko Kamoji 
Urodzona w Warszawie.
W 1994 roku ukończyła studia na Wydziale Malarstwa, na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych,
pod kierunkiem profesora Stefana Gierowskiego, zrobiła aneks z rzeźby pod kierunkiem profesora Adama Myjaka.
Dodatkowo przez 2 lata studiowała na Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP, naukę kontytuowałą w Stanach Zjednoczonych,
w Nowym Jorku - Art Students League of New York.
Oprócz malarstwa i rzeźby zajmuje się ceramiką, która jest Jej wielką pasją.
Mieszka i tworzy w Polsce.
 
Beata Sachiko Kamoji 
Born in Warsaw.
In 1994, she graduated from the Faculty of Painting, at the Academy of Fine Arts in Warsaw, under the supervision of professor Stefan Gierowski,
she made an annex in sculpture under the supervision of professor Adam Myjak.
Additionally, for 2 years she studied at the Faculty of Sculpture at the Academy of Fine Arts in Warsaw, she continued her studies in the United States,
in New York - Art Students League of New York.
In addition to painting and sculpture, she deals with ceramics, which is her great passion.
She lives and works in Poland.