• Czy warto było Beata Jakimiak
powiększ obraz

Opis obrazu:

ołówek 20x15cm