• Bebok Barbara Hacura-Zygmunt
powiększ obraz
Opis obrazu:

Obraz Bebok został namalowany specjalnie na potrzeby grupy artystycznej Hyperion, na jej liczne wystawy, obraz jest wyrazem i ukłonem w śląskie genius loci.