• Giselle Artem Tuliuk
powiększ obraz
Opis obrazu:

Na obrazie przedstawiona główna bohaterka baletu Giselle. O Giselle mówią że to romantyczny taniec snu, kontrolowane szaleństwo, kanon klasycznego baletu… Powstał w 1841 roku i od tej pory zachwyca umysły i duszy. Obraz z serii baletowej „Córki Terpsychory”. Praca nie wymaga ramy, boczne krawędzie płótna zamalowane. Praca zawerniksowana. Obraz jest sygnowany z przodu monogramem artysty.