• Chwila przed porwaniem Persefony Anna Wach
powiększ obraz