Informacje o artyście:

Biografia:

Borachuk Anatolij Anatolievich urodził się w 1958 roku we wsi. Region Parpurovtsy Winnica. W 1975 roku ukończył szkołę średnią i rozpoczął studia w szkole technicznej, a po ukończeniu studiów otrzymał dyplom silniki Monter samolotów. W szkole i w przyszłości chętnie kilka sportów, ale zatrzymał się na kajak. Praca w czasie studiów zaocznie Berdyczowie Engineering College. W 1977 roku został powołany do służby wojskowej w SA i służył dwa lata miasta rejonie Pskowa w Pechёry Airborne Special Forces. Po nabożeństwie zakończył Winnica Instytutu Pedagogicznego, naturalny wydział geografii. W 1984 roku został zatrudniony w Winnicy №5 trener szkolenia zawodowego jako artysty-projektanta. Później pracował w Politechnice College, gdzie uczył biologii i mikrobiologii. Pracowała w spółdzielni jako artysta. Projektant kawiarnie, bary, restauracje, zajmuje się sztalugi i malarstwa monumentalnego, malowane kościoła, pokroić ikonostasu. Obecnie zaangażowany w twórczości: malarstwo, rysunek, rzeźba w drewnie.