• Entropia Amelia Augustyn

Opis obrazu:

"Entropia", 30x25 cm, technika mieszana (olej, emalia) na płótnie, 2017, sygn. i dat. na odwrocie. entropia: 1. «chaos, bezład» 2. «w termodynamice: jedna z funkcji stanu określająca kierunek przebiegu zjawisk związanych z przemianami i przepływem energii» 3. «w teorii informacji i w termodynamice statystycznej: miara nieokreśloności i stopnia nieuporządkowania elementów i stanów znajdujących się w pewnym zbiorze»