• Kapliczka Alicja Walczak
powiększ obraz

Opis obrazu:

Art, sztuka, obraz, pejzaż,kapliczka, sacrum,piękno,lato,słońce,zaduma,kościół,