• Pole ze stogiem siana Aleksnadra Gaweł Krajska
powiększ obraz
Opis obrazu:

Pejzaż wiejski. Przedstawia kwitnącą łąkę.