• Na podstawie G. Klimta pt.,,Drzewo życia Aleksnadra Gaweł Krajska
powiększ obraz
Opis obrazu:

Na podstawie G. Klimta pt. ,,Drzewo życia" fragment. Dominujący kolor to kolor złoty.