Informacje o artyście:

Biografia:

Aleksandra Wierzbicka
Urodzona w 1986 roku.
Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Tu mieszka i tworzy.
Od zawsze miała potrzebę kreowania otaczającej ją rzeczywistości, dlatego zaraz po studiach założyła własną firmę. 
Jednak po latach skrystalizowało się niezrealizowane pragnienie o studiach artystycznych.
Lata zgłębiania psychologii otworzyły jej umysł na złożoność nieokiełznanych rejonów psychiki a płynąca z serca wolność ducha i zamiłowanie do dziewiczych terenów zaowocowały  pragnieniem niczym nieograniczonej kreatywności.
To uczucie stanowiło fundament pod pierwszą kolekcję obrazów : „Cztery żywioły”.
Psychika ludzka i dzika Natura podzielają pewne cechy wspólne: nieprzewidywalność, odporność, surowość, ciepło, wolność i piękno.
To daje niezgłębione możliwości symboliki na temat opartej na pierwotnych instynktach psychiki ludzkiej.
Jej osobowość można odnaleźć w obrazach które tworzy, oddając przy tym szczerość i odwagę bycia Artystą swojego życia.
 
Aleksandra Wierzbicka
Born in 1986.
She graduated in psychology at the SWPS University in Warsaw. Here she lives and creates.
She has always had a need to create the reality that surrounds her, which is why she started her own company right after graduation.
However, after years, an unrealized need for artistic studies crystallized.
Years of deepening psychology opened her mind to the complexity of unbridled regions of the psyche, and the freedom of spirit and passion for virgin land flowing from the heart resulted in the desire for unlimited creativity.
This feeling was the foundation for the first collection of paintings: "Four Elements."
Human psyche and wild nature share certain common features: unpredictability, resistance, harshness, warmth, freedom and beauty.
This gives unfathomable possibilities of symbolism on the subject of the human psyche based on the original instincts.
Her personality can be found in the images she creates, at the same time giving her the sincerity and courage of being the Artist of her life.