• Response 3 Aleksandra Rzepka
powiększ obraz

Opis obrazu:

Obraz stanowi część cyklu ,,Odpowiedź'', który traktuje o procesie myślowym utrwalonym w malarskiej materii.