Informacje o artyście:

Biografia:

Albertus Van der Burch, urodzony w Delft, był prawdopodobnie uczniem Verkolje i Van der Werff i należał do Saint Luc gildii.

Albertus związany był z tymi artystami, którzy pod koniec XVII wieku, zaczęli tworzyć obrazy niereligijne, aby odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie burżuazji dla innych  obrazów . Ten nowy ruch to echa pojawienia się protestantyzmu. W ten sposób natura stała się tematem licznych obrazów w tym czasie.Ich kompozycje były zatem wynikiem uważnej obserwacji natury jako dzieła Bożego, ale również intelektualnym procesem wykonanym z wyimaginowanych elementów i prowadziły do nowej reprezentacji rzeczywistości . Może więc inspiracją dla wielu artystów, takich jak Albertus van der Burch dla jego "scen rodzajowych", był krajobraz i obecność człowieka.