Back to Top
Записывает на сервере...
Karen Broyan
polish painting
Kategoria artysty
Фантазийный пейзаж
Направление поисков
Сюрреализм
Karen Broyan - absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu na kierunkach Malarstwo Sztalugowe w pracowni prof. P. Klugowskiego - aneks do dyplomu z witrażu w 2012 r. oraz Projektowanie Graficzne w pracowni prof. W. Michorzewskiego - aneks do dyplomu z fotografii w 2013 r.
W malarstwie interesuje mnie najbardziej człowiek, ale i natura i inne tematy są mi bliskie.
Uprawiam malarstwo olejne, akrylowe oraz akwarelę.
Moje malarstwo opiera się na realizmie, hiperrrealizmie, surrealizmie i symbolizmie. Szczególnie symbolizm jest mi bardzo bliski, w związku z tym każdy obraz który stworzę opowiada pewną historię i o czymś mówi, a żaden element na płótnie nie jest dziełem przypadku.
Staram się też nie rezygnować z obrazów, jakie jawią mi się często w fazie połowicznego snu - są to często migawki niczym kawałki puzzli, które potem staram się ułożyć w całość lub źródło inspiracji do stworzenia kolejnego obrazu. Dzięki temu mogę wprowadzić Widza w głąb fantastycznych, surrealistycznych, baśniowych światów, niepozbawionych warstwy symbolicznej, w których wszystko jest możliwe, a jedyną granicą, jest granica naszej wyobraźni.
Jestem uczestnikiem kilku plenerów, w tym międzynarodowych. Moje obrazy znajdują się w prywatnych kolekcjach.
 
 
 
Karen Broyan - a graduate of the Faculty of Fine Arts at the Nicolaus Copernicus University in Toruń, majoring in Easel Painting in the studio of prof. P. Klugowski - an annex to the diploma in stained glass in 2012 and Graphic Design in the studio of prof. W. Michorzewski - annex to the diploma in photography in 2013.
In painting, I am most interested in human, but also nature and other topics are close to me. I practice oil, acrylic and watercolor painting.
My painting is based on realism, hyperrealism, surrealism and symbolism. Symbolism is especially close to me, therefore every painting I create tells a story and is about something, and no element on the canvas is a coincidence. I also try not to give up the images that often appear to me in the half-asleep phase - they are often snapshots like pieces of a puzzle that I then try to put together or a source of inspiration to create another image. Thanks to this, I can introduce the viewer to the depths of fantastic, surreal, fairy-tale worlds, not devoid of a symbolic layer, in which everything is possible, and the only limit is the limit of our imagination.
I am a participant of several plein-airs, including international ones. My paintings are in private collections.

Живопись для меня ...

Твоя первая проданная картина?

Меня вдохновляет ...

Поделитесь своей любимой сентенцией

Когда вас последний раз приятно изумили

Тусовка не хороша без ...

Хочу иметь больше ...

Тебе ночь нравится?

Обожаю, когда ...

Кошка или собака?

Если не можешь больше рисовать ...

Любимое блюдо? ...

Бах, Элвис или Мадонна

Бессмертие хочу провести ...

Polityka Cookies oraz Polityka Prywatności

Zapoznałem się i akceptuję Politykę Cookies (wykorzystanie przez stronę plików cookies) oraz Politykę Prywatności (w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu RODO)

Akceptuję