Walulik Magdalena
Получайте информацию о моих самых новых картинах: Magdalena Walulik udostępnij >

Информация о художнике:

Maluję od kilku lat, studiowałam w Autorskiej Pracowni Malarstwa prof. Leona Michny w latach 2007-2010, ale w dużej mierze jestem samoukiem. Stosuję tradycyjne techniki w oleju i akrylu.\r\n\r\n\r\n

Биография: