Poniewiera Ludwik
Получайте информацию о моих самых новых картинах: Ludwik Poniewiera udostępnij >

Информация о художнике:

Биография:

Ludwik Poniewiera urodził się w 1935 roku w Awirs – Belgii . Po wojnie Rodzina wraca do Polski, zamieszkując w Katowicach – Wełnowcu. Kończy Liceum Plastyczne w Katowicach i studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – Wydział Grafiki w Katowicach – dyplom w 1961 roku u profesorów Rafała Pomorskiego, Aleksandra Raka, Bogusława Goreckiego, Adama Hofmana. Od 1961 roku członek Zwiazku Polskich Artystów Plastyków w Katowicach . Współtworca grupy artystycznej „Arkat” (Artyści Katowic). Stypendysta Rządu Francuskiego 1967 roku – Paryż. W 1977 roku mianowany przez Minsterstwo Kultury i Sztuki w Warszawie na rzeczoznawcę w specjalności oceny dzieł sztuki w dziedzinie malarstwa współczesnego.Od 1961 roku wystawia swoje prace na wystawach malarstwa i grafiki, uczestniczy w licznych konkursach, plenerach otrzymując szereg nagród, wyróżnień, medali oraz nagrody - zakupy w kraju i zagranicą.Od 1983 na stale mieszka w Belgii. Członek Królewskiego Stowarzyszenia Sztuk Pięknych w Liege.Prace swoje wystawia na wystawach inydywidualnych i zbiorowych w Belgii, Fancjii, Monte-Carlo, Niemczech, Czechosłowacji, Węgrzech, Kanadzie, Holandii, Luxemburgu.W swoim dorobku artystycznym ma około 50 wystaw indywidualnych i 200 wystaw zbiorowych w Polsce i Europie.Obrazy w zbiorach prywatnych, muzealnych w kraju i za granicą : m.in Polska, Belgia, Francja, Niemcy, Węgry, Holandia, Anglia, Ameryka, Luxemburg.
Moje malarstwo :
- dialog z naturą – skupiona obserwacja – otwarte serce ;
oszczędność śrdków, formy i koloru ;
- prostota znaku plastycznego;
- malarstwo ku abstrakcji.
- Urodzony 23 lutego 1935r. w Awirs Belgia.
-Studia w ASP w Krakowie, dyplom 1961r.
-Członek grupy "Arkat" w Katowicach.
-Wystawy indywidualne : Katowice,Bielsko,Kraków,Warszawa,Mikołów,Bytom,Besancon,Paryż,Verviers,Huy,Liege,Namur,Bruksela,Schonecken.
-Stypendysta Rządu Francuskiego !967r. Paryż.
-Prace w zbiorach muzealnych i prywatnych:Polska,Belgia,Francja,Niemcy,Węgry,Wielka Brytania.
-Członek ZPAP-Katowice i Królewskiego Stowarzyszenia Sztuk Pięknych-w Belgii (B).