Vyzhanova Irina
Получайте информацию о моих самых новых картинах: Irina Vyzhanova udostępnij >

Информация о художнике:

W 1994 roku ukończyła artystyczną szkołę.\r\n2004 rok - zakończenie Moskiewskiego pedagogicznego uniwersytetu, artystycznie-graficzny oddział.\r\n\r\n\r\nWystawy: 2004 w Moskwie.\r\n2006 - Międzynarodowa wystawa, odznaczona listem.\r\n2007 - w mieście Wołgograd.\r\n\r\nObrazy sprzedaję z 1995 roku na terytoria Rosji i Biłorusi\r\n4 obrazy są wystawione w katolickim Kościele miasta Astrachani w Rosji\r\n\r\nW zasadzie maluję pejzaże, martwe natury, miniatury i malowanie na drzewie\r\n

Биография:

Urodziła się w 1973 roku w Kazachstanie.

W 1994 roku ukończyła artystyczną szkołę.

2004 rok - zakończenie Moskiewskiego pedagogicznego uniwersytetu, artystycznie-graficzny oddział.

W  2013 roku przejechała do Polski, na ojczyznę przodków