Информация о художнике:

Биография:

DILAN ABDULLA (ur. 1987, Białystok)
Malarz i historyk sztuki. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych ze specjalizacją sztuk użytkowych (snycerstwo). Edukację kontynuował na Uniwersytecie Gdańskim; po 5 latach nauki uzyskał tytuł magistra historii sztuki. W czasie studiów był bardzo aktywny na polu artycznym. Przez cały ten czas tworzył i doskonalił swoje umiejętności malarskie. Do dziś realizuje kilka serii: „Zepsute malarstwo”, „Formy barwne” i „Pętle”. 
Konkursy:
2016 – II Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego, BWA Bydgoszcz
2015 – 42. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2015”, BWA Bielsko-Biała
2015 – „Młody Wawrzyn”, ogólnopolski konkurs malarski, Galeria DNA, Wrocław
2014 – VII Konkurs Malarski „Zadra”, Galeria Zadra, Warszawa
Wystawy:
2017 - "Pętle", wystawa indywidualna, Filharmonia Kaszubska, Wejherowo
2017 - "Motion", wystawa zbiorowa, Galeria Gruning, Kraków
2016 – "XXS", wystawa zbiorowa, BERLIN BLUE art space, Berlin
2016 – „Art Fresh Festival VII”, Hotel Sheraton, Warszawa
2015 - "Abstrakcja! Raz!", wystawa zbiorowa w ramach festiwalu "Warszawa jest trendy", Warszawa
2015 – „Art Fresh Festival VI”, Hotel Sheraton, Warszawa
2014 – wystawa pokonkursowa ogólnopolskiego konkursu Zadra VII, Galera Zadra, Warszawa
2013 – „Sztuka Młodych II”, Galeria Sztuki Disegno – GOK, Ustronie Morskie
2013 – „Odkrytki z pamięci”, CK Białogard
2013 – „Sztuka Młodych”, Galeria Sztuki Disegno – BTD, KoszalinDILAN Abdulla (b. 1987, Bialystok)
Painter and art historian. He graduated from the School of Fine Arts with a specialization in applied arts (wood carving). He continued his education at the University of Gdansk; after 5 years of study he obtained a master's degree in art history. During his studies, he was very active. Throughout this time he created and perfected his painting skills. To this day, he has created several series: "The Rotten Painting", "Colorful Forms" and "Loops". 

Competitions:
2016 - II National Painting Competition by Leon Wyczółkowski,  Bydgoszcz
2015 - 42. Biennale of Painting "Bielska Jesień 2015", Bielsko-Biala
2015 - "Young Laurel", a nationwide painting competition,  Gallery, Wroclaw
2014 - VII Painting Competition "Zadra" Zadra Gallery, Warsaw

Exhibitions:
2017 - "Pętle", solo exhibition, Kashubia Philharmonic, Wejherowo
2017 - "Motion", group exhibition, Galeria Gruning, Cracow
2016 – "XXS", group exhibition, BERLIN BLUE art space, Berlin
2016 - "Art Fresh Festival VII", Sheraton Hotel, Warsaw
2015 - "Abstrakcja! Raz!", group exhibition during the festival "Warsaw is trendy", Warsaw
2015 - "Art Fresh Festival VI", Sheraton Hotel, Warsaw
2014 - Exhibition of works of national competition Zadra VII, Galera Zadra, Warsaw
2013 - "The Art of Young II", Art Gallery Disegno -  Ustronie Morskie
2013 - "Odkrytki z pamięci", CK, Białogard
2013 - "The Art of the Young", Art Gallery Disegno - Koszalin