Tropisz Aleksandra
Получайте информацию о моих самых новых картинах: Aleksandra Tropisz udostępnij >

Информация о художнике:

Биография:

1. wrzesień 2015 wystawa "Niewiadoma" - grupa malarska KIERUNEK galeria 33 w Ostrowie Wielkopolskim.

2. listopad 2015r wystawa "Sentymenty" - grupa malarska KIERUNEK galeria OFF PIOTRKOWSKA w Łodzi.