Back to Top
Salvataggio sul server...
Roman Bonchuk - The Quintessential Superman
Roman Bonchuk - The Quintessential Superman
Roman Bonchuk - The Quintessential Superman
Roman Bonchuk - The Quintessential Superman
Roman Bonchuk - The Quintessential Superman
Roman Bonchuk - The Quintessential Superman
Roman Bonchuk - The Quintessential Superman
Roman Bonchuk - The Quintessential Superman
Roman Bonchuk - The Quintessential Superman
Roman Bonchuk - The Quintessential Superman
Roman Bonchuk - The Quintessential Superman
Roman Bonchuk - The Quintessential Superman
« poprzedni obraz następny obraz »

Descrizione del quadro

English: The Quintessential Superman… Picture size on paper: height 52 cm, width 72.5 cm In frame: height 70 cm, width 91 cm, depth 3 cm. The picture under the glass. Frame made of wood and plastic. In additional photos you find a view. As well as photo from the exhibition. The work belongs to the collection «Internal empiric» which was created in 2018. «Internal empiric» is a large series of works (more than 300), mainly of a philosophical direction. The inspiration was the books and treatises of famous thinkers. This is an attempt to comprehend complex issues and analyze the prospects of future mainstream. Look differently at axioms and see real centers. Search and find new ways of visualization. Русский: Квинтесенция сверхчеловека… Размер картины на бумаге: высота 52 см, ширина 72,5 см. В раме: высота 70 см, ширина 91 см, глубина 3 см. Картина под стеклом. Рама из дерева и пластика. На дополнительных фотографиях вы найдете вид. А также фото с выставки. Работа относится к коллекции «Внутренняя эмпирия», которая создавалась в 2018 году. «Внутренняя эмпирия» – это большая серия работ (более 300), в основном философского направления. Вдохновением послужили книги и трактаты известных мыслителей. Это попытка осмыслить сложные вопросы и проанализировать перспективы будущих мейнстримов. Взглянуть иначе на аксиомы и увидеть настоящие центры. Искать и найти новые пути визуализации.
ukrainian painting
Roman Bonchuk più quadri

The Quintessential Superman

  • nr kat.: rbonc83
  • dimensioni: 52 x 72 cm
  • cena: Prezzo via mail
Kategoria obrazu
Direzione delle ricerche
Rodzaj użytego medium:
Acquarelli, Matita, Altri
Tipo di supporto per dipingere:
carta
Guarda questo quadro a casa Tua!
Skorzystaj z naszego 30 dniowego Okresu próbnego
Każdy wysłany przez nas obraz jest ubezpieczony i zabezpieczony na czas transportu. Nad systemem pakowania i dostawy pracowaliśmy latami. Jesteśmy pewni, że chwila w której odpakujecie zakupiony obraz będzie momentem wyjątkowej przyjemności i czasem niepowtarzalnych doznań. Zakupy w Touch of Art to Gwarancja satysfakcji.
Polityka Cookies oraz Polityka Prywatności

Zapoznałem się i akceptuję Politykę Cookies (wykorzystanie przez stronę plików cookies) oraz Politykę Prywatności (w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu RODO)

Akceptuję