Back to Top
Salvataggio sul server...
Albertus van derBurch
french painting

Albertus van derBurch

Kategoria artysty
Direzione delle ricerche
Słowa kluczowe:

Albertus Van der Burch, urodzony w Delft, był prawdopodobnie uczniem Verkolje i Van der Werff i należał do Saint Luc gildii.

Albertus związany był z tymi artystami, którzy pod koniec XVII wieku, zaczęli tworzyć obrazy niereligijne, aby odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie burżuazji dla innych  obrazów . Ten nowy ruch to echa pojawienia się protestantyzmu. W ten sposób natura stała się tematem licznych obrazów w tym czasie.Ich kompozycje były zatem wynikiem uważnej obserwacji natury jako dzieła Bożego, ale również intelektualnym procesem wykonanym z wyimaginowanych elementów i prowadziły do nowej reprezentacji rzeczywistości . Może więc inspiracją dla wielu artystów, takich jak Albertus van der Burch dla jego "scen rodzajowych", był krajobraz i obecność człowieka.

La pittura per me è ...

Qual è stato il primo quadro che hai venduto?

Mi ispira ...

Condividi con noi la tua frase preferita

Raccontaci l'ultima volta che sei stato sorpreso in modo positivo

La festa non è bella senza ...

Vorrei avere più...

Ti piacciono le notti?

Mi piace quando ...

Cane o gatto?

Se tu non potessi dipingere, ...

Pasto preferito? ...

Bach, Elvis oppure Madonna

Un'eternità vorrei passare come...

Polityka Cookies oraz Polityka Prywatności

Zapoznałem się i akceptuję Politykę Cookies (wykorzystanie przez stronę plików cookies) oraz Politykę Prywatności (w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu RODO)

Akceptuję