• tre Grazie Renata Domagalska
Ingrandisci il quadro