Bundzewicz Małgorzata
aggiornatemi sui nuovi quadri : Małgorzata Bundzewicz udostępnij >

Informazioni sull'artista:

Od dwudziestu lat pracuje z pacjentami po kryzysach psychicznych : najpierw w w Klinice Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum\r\nUniwersytetu Jagiellońskiego, a od 1996 roku w Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej -jestem członkiem Zarządu od 2007 roku(teraz II kadencja).\r\n\r\n Założyłam i prowadzę Galerie Miodowa, w której pokazuje wystawy prac osób po przeżytych kryzysach i prace artystów profesjonalnych(\r\nzorganizowałam okolu 5o wystaw od 1996 roku)i PRACOWNIE EDUKACYJNA ART STUDIO MIODOWA, gdzie uczę malarstwa i rysunku osoby po rożnego rodzaju kryzysach psychicznych\r\n\r\nStrona galerii;\r\nwww.galeriamiodowa.strefa.pl \r\n\r\n Jestem kuratorem 6 wystaw w ramach programu solidarności z osobami chorującymi psychicznie: Schizofrenia-otwórzcie drzwi, w Pałacu sztuki TPSP w Krakowie.\r\n\r\nTematyczne wystawy łączyły prace osób z Art Studio Miodowa(pracowni edukacyjnej która prowadzę od 1992 roku)z pracami znanych artystów profesjonalnych z kraju i z zagranicy.\r\n\r\n Jestem autorem licznych plakatów i katalogów związanych z akcjami na rzecz chorujący psychicznie osób.\r\n\r\n Byłam uczestnikiem (jako wykładowca) wielu konferencji związanych a Art terapią w Zakopanym i w Krakowie.\r\n\r\n Opublikowałam artykuły dotyczące arteterapia:\r\n\r\nW poszukiwaniu nieutraconego talentu\r\n(Biblioteka Psychiatrii polskiej-Rożne konteksty rożne terapie z 2006 roku)

Biografia:

 

Urodziła się i mieszka w Krakowie. Ukończyła Studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (dyplom magistra praw uzyskała w l976 r.) oraz na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom magistra sztuk otrzymała w 1980 roku. Ukończyła także Podyplomowe Studium Scenografii Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej ASP w Krakowie. W latach l993-l996 była Członkiem Zarządu Okręgu ZPAP w Krakowie. W latach 1992, 1997 i 1998 była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. W 2006 roku przyznano jej Złotą Odznakę ZPAP. W latach l990-l996, jako Redaktor Naczelny, redagowała Biuletyn Informacyjny ZO ZPAP "Głos Plastyków". Od 1997- 2008 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Sądu Koleżeńskiego ZO ZPAP w Krakowie. Od 2011 roku jest członkiem Zarzadu-skarbnikiem ZO ZPAP w Krakowie Uprawia malarstwo i rysunek. Zajmuje się także projektowaniem scenografii. Od l989 roku prowadzi zajęcia z zakresu terapii poprzez sztukę (ART STUDIO MIODOWA) w Klinice Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (obecnie: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej). Założyła i opiekuje się Galerią MIODOWA, gdzie wystawia prace artystów profesjonalnych i twórców po kryzysie psychicznym, związanych z Art Studio Miodowa. Zorganizowała około 25 wystaw indywidualnych malarstwa i rysunku w Polsce, w Norwegii, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych oraz w Holandii. Jej prace prezentowano na ponad 60 wystawach zbiorowych. Pełni rolę kuratora wystaw artystycznych w ramach programu "Schizofrenia- otwórzcie drzwi" w Pałacu Sztuki w Krakowie. Jest autorką około 20 scenografii do spektakli teatralnych, telewizyjnych i filmów. Odbyła liczne podróże artystyczne połączone z wystawami w Norwegii, w Ameryce, we Włoszech, w Holandii i Niemczech. Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Niemczech oraz w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.