• orizzonte giallo Jan Zwolicki
Ingrandisci il quadro