• "Tutto scorre, niente dura." Barbara Zysk Leśniak
Ingrandisci il quadro