• Głos brzmi daleko Anna Holewińska Żakowska
Ingrandisci il quadro