Back to Top
Enregistre sur le serveur ...
Samouk w dziedzinie malarstwa i grafiki. Powrót do tworzenia nastąpił u autorki dopiero po czterdziestym roku życia, stąd jeszcze dość skromny dorobek, który zaczyna się gdzieś w 2015 roku. Twórczość ciągle rozwijająca się i poszukująca ...
 
Wystawa 30 czerwca 2023 roku w Domu Harcerza w Toruniu
Zrealizowano w ramach stypendium Miasta Torunia w dziedzinie Kultury:
 
Półroczne  stpendium Torunia w dziedzinie kultury na rok 2023 przyznane przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację przedsięwzięcia z zakresu z zakresu sztuk wizualnych pn. „Żywy Toruń w barwnych paralaksach”, obejmujący przygotowanie cyklu – 6 wielkoformatowych obrazów na płótnie, przedstawiających Toruń w sposób nawiązujący do zjawiska paralaksy, również w znaczeniu astronomicznym. Dodatkowo powstanie seria prac graficznych pokazujących wybrane miasta Nowej Hanzy.
Zapraszam na wystawę podsumowującą projekt:
30 czerwca 2023, godz. 18.00 - 20.30
Toruń, Dom Harcerza, Rynek Staromiejski 7
 
 
2019 – udział w pokonkursowej wystawie (EX Digitalis Salon 2019 Międzynarodowy Przegląd
Ekslibrisu Cyfrowego) w CSW w Toruniu
 
2017 – zwycięstwo i udział w wystawie pokonkursowej Centrum Kultury Zamek w Toruniu (kujawsko-pomorskie podróże historyczne)
 
2016- II nagroda i udział w wystawie pokonkursowej Centrum Kultury Zamek w Toruniu (II kujawsko-pomorskie podróże historyczne)
 
2016 – nagroda i udział w wystawie pokonkursowej w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym im.Władysława Ślewińskiego
 
2016 - wyróżnienie w konkursie pisma Barwy Szkła (konkurs na projekt witraża – „Ku pokrzepieniu serc”
 
2015 – wystawa indywidualna „Kolorowa Czterdziestka” w Domu Zwycięstwa w Toruniu

Pour moi la peinture est...

Quel était votre premier tableau vendu?

Ce qui m'inspire c'est...

Quelle est votre phrase préférée

Raconte-nous quand la dernière fois étais-tu surpris

La fête n'est pas réusie sans...

Je voudrais avoir plus ...

Aimes-tu les nuits?

J'adore quand

Chat ou chien?

Si tu ne pouvais plus peindre, ...

Plat préféré? ...

Bach, Elvis ou Madonna

Je voudrais passer l'immortalité en étant...

Polityka Cookies oraz Polityka Prywatności

Zapoznałem się i akceptuję Politykę Cookies (wykorzystanie przez stronę plików cookies) oraz Politykę Prywatności (w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu RODO)

Akceptuję