Information sur artiste:

Sylwia Wyszkowska pragnie ocalać istnienie. Ocalać od nieistnienia, uobecniać je, chwytać w stanie przesilenia i przepoczwarzania się, ale i w stanie ubytku i znikania. Z upodobaniem eksponuje więc podmiot (nierzadko formalnie nawiązując do estetyki aktu), przy czym ten reprezentowany jest nie tylko przez to, co ludzkie, ale częściej nawet przez to, co pograniczne, hybrydyczne, niezidentyfikowane, wreszcie zwierzęce. Są to nierzadko usytuowane w osoczu surrealistycznych - choć przedstawionych w sposób zminimalizowany – przestrzeni i zdarzeń humanoidy (bo czy rzeczywiście ludzie?) – skrępowane, obleczone kokonem czy „scałunione” – zasłaniające się maską, ujęte jakby w fazie wyradzania się, w miejscu, w którym znużone czekają z niepokojem na moment autentycznego, pełnego uobecnienia się. Ale to także i zastępy niby-cieni, czy w końcu tylko kontury, wręcz „ślady po byciu”, „miejsca po istnieniu”, przypominające o tym, co nieuchronne i przerażające, a co artystka zapobiegawczo stara się oswoić i zneutralizować. \r\n

Biographie:

Absolwentka Wydziału Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom w Pracowni Ilustracji prof. Zygmunta Januszewskiego, aneks z malarstwa u prof. Pawła Nowaka. Obecnie doktorantka ASP. Maluje, rysuje, fotografuje. Zajmuje się również grafiką warsztatową oraz projektową, a od niedawna także ceramiką. Wystawia od 2010 roku. Jej prace były prezentowane na licznych wystawach w kraju i za granicą (m.in. Lahti, Helsinki). Sztuka nie jest dla niej polem wyścigów, dlatego konsekwentnie, już od czasów studenckich, nie bierze udziału we wszelkich konkursach plastycznych.