Information sur artiste:

Janusz Argasiński \r\n64–920 Piła, ul. Śniadeckich 19b/35, tel. +48 601 809 685, \r\ne-mail: [email protected]\r\n

Biographie:

Urodzony 18 VIII 1953 roku w Przemyślu - absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z malarstwa uzyskał w roku 1978 w pracowni prof. Adama Marczyńskiego. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią. Od 36 lat mieszka i pracuje w Pile. Bierze czynny udział w wystawach środowiska pilskiego. Zorganizował szereg wystaw indywidualnych. W roku 2005 otrzymał Dyplom Gratulacyjny Starosty Pilskiego, Wojewody Wielkopolskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu za „Wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania dóbr kultury”. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki z roku 1979. W 2013 roku obchodził 40 lecie pracy twórczej.