Information sur artiste:

Biographie:

1903 - 1966, Polska
    Feliks Kazimierz Wygrzywalski był synem znanego malarza Feliksa Michała. W latach 1923-1928 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, początkowo pod kierunkiem Władysława Jarockiego, później u Józefa Mehoffera. W swojej twórczości nawiązywał do malarstwa ojca, chętnie malując motywy nadmorskie czy sceny orientalne. Malował też pejzaże, obrazy rodzajowe i sceny figuralne, często o tematyce mitologicznej. W okresie międzywojennym wystawiał we lwowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. Wystawiał też w Warszawie; w 1929 uczestniczył w wystawie w Zachęcie, w 1931 w wystawie „Plastyki“.W 1932 brał udział w wystawie w Sosnowcu. Od 1950 był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.