Back to Top
Wird auf dem Server gespeichert...
Tytus Grad
polish painting

Tytus Grad

Kategoria artysty
Suchrichtung
Słowa kluczowe:
Jestem

TYTUS GRAD

To twórca, który jest obecny już od ponad 20 lat na polskiej scenie sztuk plastycznych i nie tylko... Działał również jako twórca muzyki, producent teatralny, aktor.

Obecnie pracuje pod pseudonimem artystycznym - Tytus Grad.

Odniósł znaczący sukces - jeden z jego projektów został wsparty prestiżowym stypendium.

19 listopada 2019, po pozytywnej weryfikacji przez Komisję, został przyjęty w poczet kandydatów na członków Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków. 

Prace artysty są dostępne w sprzedaży. Media, osoby zainteresowane nabyciem prac oraz wszystkich chcących bliżej zapoznać się z twórczością Tytusa Grada zapraszamy do kontaktu. 

Nawiążemy współpracę z Artist's Managerem działającym w Warszawie.

- - -

Painting-tg ... a bit dangerous Painting.

 

TITUS GRAD (GRAD mens HAIL)

He is an artist who has been present on the Polish visual arts scene for more than 20 years ... He also acted as a music creator, theater producer and actor.

Currently works under the artistic pseudonym - Tytus Grad.

He achieved significant success - one of his projects was supported by a prestigious scholarship.

November 19, 2019, after positive verification by the Commission, was accepted as a candidate for members of the Warsaw Association of Artists. 

The artist's works are available for sale. Media, people interested in the purchase of works and all those who want to get acquainted with the work of Tytus Grad are welcome to contact us. 

 

We will establish cooperation with Artist's Manager operating in Warsaw. 

Malerei ist für mich...

Sztuką

Wie war Ihr erstes verkauftes Bild?

Abstrakcja

Mich inspiriert...

Życie

Teilen Sie Ihren Lieblingsspruch mit uns

N p n w c n k ś

Erzählen Sie uns, wann Sie zum letzten Mal positiv überrascht wurden

Es ist keine gute Party ohne...

Dobrego towarzystwa

Ich möchte mehr...

Czasu

Mögen Sie Nächte?

Tylko wtedy dobrze się pracuje.

Ich liebe es ...

Katze oder Hund?

Wenn Sie nicht mehr länger malen könnten, dann...

Lieblingsessen? ...

Bach, Elvis oder Madonna

Bach

Wenn ich unsterblich wäre, wäre ich gerne...

Ja

Polityka Cookies oraz Polityka Prywatności

Zapoznałem się i akceptuję Politykę Cookies (wykorzystanie przez stronę plików cookies) oraz Politykę Prywatności (w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu RODO)

Akceptuję