Back to Top
Wird auf dem Server gespeichert...
Przemysław Świątek pochodzi z Wielkopolski. Obecnie mieszka pod Kaliszem. Studiował historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelsklm oraz edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Posiada dyplom artysty plastyka. Ukończył wcześnij Niepubliczne Policealne Studium Plastycznne w Lublinie- Lubelską Szkołę Sztuki i Projektowania. Należał do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie. Angażuje się w liczne projekty artystyczne. Wziął udział w wielu wystawach m.in. w Lublinie, Szczecinie, Kaliszu.  W 2023 r. można było zobaczyć jego obrazy na wystawie zbiorowej pn. PUNKT w Szczecienie w Galerii Kierat Związku Polskich Artystów Plastyków. Interesuje się twórczością osób niepełnosprawnych. Organizuje i prowadzi warsztaty malarskie. 

Malerei ist für mich...

Wie war Ihr erstes verkauftes Bild?

Mich inspiriert...

Teilen Sie Ihren Lieblingsspruch mit uns

Erzählen Sie uns, wann Sie zum letzten Mal positiv überrascht wurden

Es ist keine gute Party ohne...

Ich möchte mehr...

Mögen Sie Nächte?

Ich liebe es ...

Katze oder Hund?

Wenn Sie nicht mehr länger malen könnten, dann...

Lieblingsessen? ...

Bach, Elvis oder Madonna

Wenn ich unsterblich wäre, wäre ich gerne...

Polityka Cookies oraz Polityka Prywatności

Zapoznałem się i akceptuję Politykę Cookies (wykorzystanie przez stronę plików cookies) oraz Politykę Prywatności (w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu RODO)

Akceptuję