Back to Top
Wird auf dem Server gespeichert...
Samouk w dziedzinie malarstwa i grafiki. Powrót do tworzenia nastąpił u autorki dopiero po czterdziestym roku życia, stąd jeszcze dość skromny dorobek, który zaczyna się gdzieś w 2015 roku. Twórczość ciągle rozwijająca się i poszukująca ...
 
Wystawa 30 czerwca 2023 roku w Domu Harcerza w Toruniu
Zrealizowano w ramach stypendium Miasta Torunia w dziedzinie Kultury:
 
Półroczne  stpendium Torunia w dziedzinie kultury na rok 2023 przyznane przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację przedsięwzięcia z zakresu z zakresu sztuk wizualnych pn. „Żywy Toruń w barwnych paralaksach”, obejmujący przygotowanie cyklu – 6 wielkoformatowych obrazów na płótnie, przedstawiających Toruń w sposób nawiązujący do zjawiska paralaksy, również w znaczeniu astronomicznym. Dodatkowo powstanie seria prac graficznych pokazujących wybrane miasta Nowej Hanzy.
Zapraszam na wystawę podsumowującą projekt:
30 czerwca 2023, godz. 18.00 - 20.30
Toruń, Dom Harcerza, Rynek Staromiejski 7
 
 
2019 – udział w pokonkursowej wystawie (EX Digitalis Salon 2019 Międzynarodowy Przegląd
Ekslibrisu Cyfrowego) w CSW w Toruniu
 
2017 – zwycięstwo i udział w wystawie pokonkursowej Centrum Kultury Zamek w Toruniu (kujawsko-pomorskie podróże historyczne)
 
2016- II nagroda i udział w wystawie pokonkursowej Centrum Kultury Zamek w Toruniu (II kujawsko-pomorskie podróże historyczne)
 
2016 – nagroda i udział w wystawie pokonkursowej w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym im.Władysława Ślewińskiego
 
2016 - wyróżnienie w konkursie pisma Barwy Szkła (konkurs na projekt witraża – „Ku pokrzepieniu serc”
 
2015 – wystawa indywidualna „Kolorowa Czterdziestka” w Domu Zwycięstwa w Toruniu

Malerei ist für mich...

Wie war Ihr erstes verkauftes Bild?

Mich inspiriert...

Teilen Sie Ihren Lieblingsspruch mit uns

Erzählen Sie uns, wann Sie zum letzten Mal positiv überrascht wurden

Es ist keine gute Party ohne...

Ich möchte mehr...

Mögen Sie Nächte?

Ich liebe es ...

Katze oder Hund?

Wenn Sie nicht mehr länger malen könnten, dann...

Lieblingsessen? ...

Bach, Elvis oder Madonna

Wenn ich unsterblich wäre, wäre ich gerne...

Polityka Cookies oraz Polityka Prywatności

Zapoznałem się i akceptuję Politykę Cookies (wykorzystanie przez stronę plików cookies) oraz Politykę Prywatności (w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu RODO)

Akceptuję