Back to Top
Wird auf dem Server gespeichert...
Marcin Jakub Kochański Urodzony w Warszawie 25 sierpnia 1974 roku. Studiował w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale Grafiki, specjalizacja w pracowni projektowania opakowań wystawiennictwa i reklamy. Malarz, grafik, designer, zajmujący się wieloma dziedzinami sztuki, również reklamą. Kilkunastoletnie doświadczenie na stanowisku dyrektora artystycznego. Wystawy indywidualne, nagrody w konkursach na plakaty i grafikę: 2008 I Nagroda za plakat dla Operetki Poznańskiej "Face to Face"; 2008 I nagroda "Golden Arrow" za najlepszy projekt graficzny. W jego obrazach można zauważyć połączenia ostrości rysunku złagodzonego romantyką starej fotografii. Zestawienia krzykliwej popartowskiej stylistyki barw, zdecydowanych światłocieni oraz bezkompromisowej tematyki obrazów, nawiązujących klimatem do art deco. W nowych cyklach, inspiracją jest nurt "Steampunk". Prezentuje obrazy, zwykle malując cyklami tematycznymi. Jako artysta, stara się poprzez swoje prace skracać dystans między sztuką oglądaną w muzeum czy albumie a jej odbiorcami, do posiadania przez nich własnego obrazu. Dzieła, które odzwierciedlają stan ducha, światopogląd czy bunt. Łącząc walory artystyczne z dostępnością cenową, prace tego autora stają się nie tylko lokatą kapitału, ale również lokatą uczuć i bankiem wspomnień. Prace artysty są w posiadaniu kolekcjonerów w takich krajch jak: Irlandia, Hiszpania, Holandia, Rosja, Francja, U.S.A., Niemcy i Dania.
 
WYSTAWY i NAGRODY:
 • 1987 - WYSTAWA ZBIOROWA GRAFIKI I MALARSTWA, WARSZAWA GALERIA "U", WYRÓŻNIENIE.
 • 1989 - WYSTAWA ZBIOROWA GRAFIKI WARSZTATOWEJ, WARSZAWA GALERIA SARP.
 • 1991 - WYSTAWA ZBIOROWA GRAFIKI I RYSUNKU, WARSZAWA GALERIA SARP.
 • 1992 - WYSTAWA INDYWIDUALNA GRAFIKI, RYSUNKU I MALARSTWA W PODZIEMIACH TAB, WARSZAWA.
 • 1993 - WYSTAWA PO PLENEROWA RYSUNKÓW I GRAFIK ZABYTKÓW POLSKICH, WARSZAWA GALERIA SARP.
 • 1998 - ZWYCIĘSTWO W KONKURSIE NA PROJEKT STATUETKI "ZAGŁOBA REKLAMY", WARSZAWA, PIAP.
 • 2005 - WYSTAWA INDYWIDUALNA MALARSTWA, WARSZAWA EXPO XXI.
 • 2006 - WYSTAWA MALARSTWA, HISZPANIA, MAJORKA.
 • 2007 - WYSTAWA MALARSTWA, MOSKWA, GALERIA KOROTIN.
 • 2008 - PIERWSZA NAGRODA W KONKURSIE NA PLAKAT DLA OPERETKI POZNAŃSKIEJ "FACE TO FACE".
 • 2008 - NAGRODA "GOLDEN ARROW" ZA NAJLEPSZĄ GRAFIKĘ W KAMPANII  DLA HEWLETT-PACKARD.
 • 2017 - INDYWIDUALNA PREZENTACJA PRAC MALARSKICH, IRLANDIA.

Malerei ist für mich...

Chciałbym aby było tylko dla mnie...

Wie war Ihr erstes verkauftes Bild?

...obraz którego nigdy bym już nie chciał sprzedać.

Mich inspiriert...

Czar minionych epok, stare fotografie, maszyny, kobiety lat 30-stych i 40-stych.

Teilen Sie Ihren Lieblingsspruch mit uns

"Malarz jest jak aktor, jednak on nie widzi publiczności ani publiczność nie widzi malarza."

Erzählen Sie uns, wann Sie zum letzten Mal positiv überrascht wurden

...zaskoczyło mnie, że nie jestem ostatnio zbytnio zaskoczony.

Es ist keine gute Party ohne...

Bez cukrowych bez.

Ich möchte mehr...

Często mniej znaczy więcej, myślę że mam wszystko, co dla mnie ważne w życiu.

Mögen Sie Nächte?

...i dnie też.

Ich liebe es ...

Jest cisza i spokój.

Katze oder Hund?

Pestka.

Wenn Sie nicht mehr länger malen könnten, dann...

...zdrzemnę się i maluję dalej.

Lieblingsessen? ...

...lubię Danię.

Bach, Elvis oder Madonna

Mozart też robił bach.

Wenn ich unsterblich wäre, wäre ich gerne...

Czy nieśmiertelność można spędzić?

Polityka Cookies oraz Polityka Prywatności

Zapoznałem się i akceptuję Politykę Cookies (wykorzystanie przez stronę plików cookies) oraz Politykę Prywatności (w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu RODO)

Akceptuję